Політика конфіденційності

Використання Сайту означає повну і безумовну згоду Користувача з цією політикою конфіденційності та зазначеними в ній цілями і умовами обробки його персональних даних.

1. Користувач Сайту, вказує свої дані при заповненні анкет, запитів та інших документів на електронну адресу, добровільно надає ВБО "ТОЧКА ОПОРИ" зареєстрованому за адресою: м.Київ, вул. Мельнікова 81А, оф.318, а також третім особам, які мають доступ до цього Сайту, свою безумовну згоду на обробку своїх персональних даних, які містяться в анкетах, запитах, повідомленнях та в інших документах, відправлених фонд.

2. Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та / або сукупність дій, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), видаленням Персональних даних Користувача з метою отримання сервісів Сайту.

3. Обсяг Персональних даних Користувача, по відношенню до яких здійснюється обробка і які можуть бути включені в бази персональних даних (в тому числі в базу персональних даних Friendly Doctor), визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена в його запитах/листах відправлених з його допомогою), яка стане відома фонд.

4. Згода Користувача на обробку його персональних даних не вимагає від фонд додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

5. Приймаючи цю угоду, Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних є безстроковим.

6. Метою збору, зберігання і обробки персональних даних є надання Користувачу персоналізованих сервісів Сайту, в тому числі: доступ до послуг, які вказані на Сайті, зв'язок з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів Користувача, а також інші сервіси Сайту.